საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ბერიაშვილი (სწავლული მდივანი)
მობ.: (+995) 598 557 772
ელ.ფოსტა: mariam_beriashvili@yahoo.com

მისამართი:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
მერაბ კოსტავას 77, კორპუსი VI,
0175, თბილისი,
საქართველო.