პრეზიდენტი

Alexander Meskhi

პროფ. ალექსანდრე მესხი

პროფესორი, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.
მათემატიკური ანალიზის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ: (+995) 593 573 895

ელ.ფოსტა: alexander.meskhi@kiu.edu.ge


ვიცე-პრეზიდენტი

Tinatin Davitashvili

ასოც.პროფ. თინათინ დავითაშვილი

რიცხვითი ანალიზისა და გამოთვლითი ტექნოლოგიების დეპარტამენტი,
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 227 598

ელ.ფოსტა: tinatin.davitashvili@tsu.ge


ვიცე-პრეზიდენტი

Anzor Beridze

პროფ. ანზორ ბერიძე

რექტორის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ: (+995) 593 313 777

ელ.ფოსტა: a.beridze@bsu.edu.ge


სწავლული მდივანი

Dali Makharadze

ასოც.პროფ. დალი მახარაძე

მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 958 890

ელ.ფოსტა: dali.makharadze@bsu.edu.ge


საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის ეროვნული კომიტეტის თავჯდომარე

Temur Jangveladze

პროფ. თემურ ჯანგველაძე

მათემატიკის დეპარტამენტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 593 316 280

ელ.ფოსტა: tjangv@yahoo.com


მათემატიკური განათლებისა და მათემატიკის ისტორიის კომისიის თავჯდომარე

Guram Gogishvili

პროფ. გურამ გოგიშვილი

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 593 906 322

ელ.ფოსტა: guramgog@gmail.com


მათემატიკის განვითარებისა და მეცნიერული კონტაქტების კომისიის თავჯდომარე

Giorgi Oniani

პროფ. გიორგი ონიანი

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 593 240 987

ელ.ფოსტა: giorgi.oniani@kiu.edu.ge


საგამომცემლო კომისიის თავჯდომარე

Nugzar Skhirtladze

პროფ. ნუგზარ სხირტლაძე

ვიცე-პრეზიდენტი სასწავლო დარგში, კავკასიის უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 211 020

ელ.ფოსტა: nskhirtladze@cu.edu.ge


უფლებათა დაცვის კომისიის თავჯდომარე

Temur Chilachava

პროფ. თემურ ჩილაჩავა

გამოენებითი მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 809 058

ელ.ფოსტა: temo_chilachava@yahoo.com


საფინანსო კომისიის თავჯდომარე

Omar Purtukhia

პროფ. ომარ ფურთუხია

მათემატიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 577 244 511

ელ.ფოსტა: omar.purtukhia@tsu.ge


ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომისიის თავჯდომარე

Nugzar Kereselidze

ასოც.პროფ. ნუგზარ კერესელიძე

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, მათემატიკის, ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის ფაკულტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 599 504 166

ელ.ფოსტა: kereselidzenugzari@gmail.com


მათემატიკური შეჯიბრებებისა და ნიჭიერ ბავშვებთან მუშაობის კომისიის თავჯდომარე

Tengiz Bokelavadze

ასოც.პროფ. თენგიზ ბოკელავაძე

მათემატიკის დეპარტამენტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტელ.: (+995) 595 462 024

ელ.ფოსტა: tengiz.bokelavadze@atsu.edu.ge